Graszaadhooi

Veldbeemt: Dit product wordt het meest "zo", zonder mengvoerwagen, bijgevoerd. Dit is het mooiste graszaadhooi omdat het smakelijk, fijn en zachter van structuur.

Roodzwenk: Roodzwenk is het beste product voor in de mengvoerwagen, omdat roodzwenk fijn en 'naalderig' is. Het neemt geen vocht op zodat het in de mengvoerwagen perfect zijn prik behoudt.

Engelsraai: Het geeft goede prik en is ook smakelijk om voor het voerrek te voeren. Engelsraai is ook geschikt als grof paardenhooi.

Rietzwenk: Rietzwenk is goed ruwvoer voor paarden. Het heeft dezelfde grofte als engelsraai maar is enkel iets harder in zijn structuur.

Gerritse Fourage

Gerritse Fourage

Gerritse Fourage

Gerritse Fourage